Parka.is

Skilmálar fyrirtækjaþjónustu Parka

 • ComputerVision ehf. kt. 480616-2270, (hér eftir nefnt CV) er eigandi parka.is.
 • Fyrirtæki geta nýtt sér Parka til að kaupa og selja þjónustu sem aðgengileg er í gegnum Parka snjallforritið og vefsíðuna parka.is.
 • Almennir notendur bæði Parka smáforritsins og vefsins eru ábyrgir fyrir að upplýsingar sem gefnar eru upp séu réttar svo CV ber ekki ábyrgð á að rekstraraðilum berist rangar upplýsingar.
 • Hverskyns misnotkun á parka.is er ólögleg og verða þeir sem staðnir eru að slíku kærðir til lögreglu.
 • Með Parka geta fyrirtæki skráð greiðslukort sín á bakvið nýtingu fyrirtækja á bílastæðum skráðum í Parka kerfið.
 • Greiðslur til rekstraraðila, hvort sem er bílastæða eða tjaldsvæða, eru gjaldfærðar á greiðslugátt viðkomandi aðila og því meðhöndlar Parka ekki slíkar greiðslur.
 • Hægt er að greiða fyrir dvöl á gjaldskyldusvæðum með kreditkorti, nánar tiltekið VISA, MasterCard, American Express, VISA Electron og Maestro.
 • Almennir notendur geta greitt fyrir bílastæði sem aðgengileg eru í Parka
 • Almennir notendur geta forbókað og greitt fyrir tjaldstæði sem aðgengileg eru í Parka.
 • Andvirði keyptrar þjónustu er gjaldfært af korti viðskiptavinar innan við sólarhring eftir að viðskiptavinur hefur framkvæmd greiðslu. CV áskilur sér rétt til að gjaldfæra greiðslukort síðar ef tilfelli koma upp þar sem slíkt þarf að gera.
 • Viðskiptavinur er ábyrgur fyrir að velja rétt gjaldsvæði og gjald þegar framkvæma á greiðslu.
 • Rekstraraðilum svæða er skylt að setja inn skilmála er varðar viðskipti með þjónustu þeirra í gegnum Parka.
 • CV er ekki ábyrgt fyrir þeirri þjónustu sem boðið er uppá á hverju gjaldsvæði.
 • Parka meðhöndlar allar persónuupplýsingar í samræmi við ákvæði laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.
 • CV ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem orsakast beint eða óbeint vegna bilunar í tölvubúnaði og/eða hugbúnaði fyrirtækisins eða notanda eða af öðrum orsökum, sem kunna að valda því að upplýsingar séu ekki réttar eða að notandi nái ekki að tengjast þjónustunni.
 • CV ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem kann að orsakast beint eða óbeint vegna galla eða bilunar í þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til tengingar við MyParking, vafra eða stýrikerfi notanda eða tölvukerfi CV, eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda því að aðgerðir í parka.is geta ekki farið fram eða verða með öðrum hætti en til var ætlast s.s. vegna tæknibilana.
 • CV ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun notanda eða annars aðila. CV ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til rangra aðgerða notanda eða annars aðila. CV ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika t.d. bilana, rangra utanaðkomandi upplýsinga o.þ.h. Enn fremur ef rekja má tjónið til atvika sem stafa af náttúruhamförum, styrjöldum, verkföllum eða vegna atriða sem talin verða falla undir óviðráðanleg tilvik (force majeure).
 • Öryggis- og persónuverndarstefna CV telst hluti af þessum skilmálum. Stefnan inniheldur ítarlegar upplýsingar um öryggismál og meðferð CV á persónuupplýsingum þínum. CV áskilur sér rétt til að uppfæra Öryggis- og persónuverndarstefnuna og er ávallt sú útgáfa í gildi sem er aðgengileg á hverjum tíma á vefsvæðinu parka.is
 • CV kann að breyta þessum skilmálum. Komi til breytinga verða allar breytingar við þessa skilmála aðgengilegar á vefsvæðinu parka.is
 • Skilmálar þessir lúta íslenskum lögum. Ef eitthvert ákvæði skilmála þessara verður dæmt ógilt, ólöglegt eða óhæft til fullnustu, dregur það ekki á neinn hátt úr gildi, lögmæti eða fullnustuhæfi annarra ákvæða skilmálanna. Rísi mál út af skilmálum þessum skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.